وصیِّ پیامبر
ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٢   کلمات کلیدی: صلوات ،رباعی ،حیدر ،وصی پیامبر

 

وصیِّ پیامبر اکرم (ص)

بر صاحبِ ذوالفقار و حیدر صلوات 

آن شیر شجاع و میرِ لشکر صلوات

ســـــردارِ نبی؛ وصیِّ پیغمبـــرِ مــا

برجمله بشر، امیر و رهبر صلوات

 

 

 

 

انتخاب و کلیک : Shukhi.Com ---> صفحه بسم الله ---> فهرست رباعیات صلوات فائز

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را ندیده‌اید. باسپاس از نظرات شما عزیزان

 


فخر بشر
ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٢   کلمات کلیدی: رباعی ،صلوات ،علی ،حیدر

 

فخــــر بشـــــر

بر طلعـت مـاهِ روی حیــــدر صلوات

بر عاشق روی و کوی حیدر صلوات

بر فخـــرِ بشـــر به نام زیبــــای علی 

بر مهر و وفا و خویِ حیدر صلوات

 

 

 

 

انتخاب و کلیک : Shukhi.Com ---> صفحه بسم الله ---> فهرست رباعیات صلوات فائز

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را ندیده‌اید. باسپاس از نظرات شما عزیزان

 


جانِ نبی
ساعت ٥:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٢   کلمات کلیدی: رباعی ،صلوات ،علی ،مولا

 

جانِ نبی

درهـرنَفَسـی به روی مولا صلوات

بر شــیفتگانِ کــویِ مــولا صلوات

جانها به فـــــدایِ بابِ علــــمِ نبوی 

بـرجـــانِ نبی؛ علیِّ مـولا صلوات

 

 

 

 

انتخاب و کلیک : Shukhi.Com ---> صفحه بسم الله ---> فهرست رباعیات صلوات فائز

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را ندیده‌اید. باسپاس از نظرات شما عزیزان

 


ساقی کوثر
ساعت ٥:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٢   کلمات کلیدی: صللوات ،رباعی ،امام علی ،حیدر

 

ساقی کوثر

بر ســــاقی کوثــر و به کوثـــر صلوات 

بر همســــــر با وفای حیـــــدر صلوات

بر جانِ نبی؛ علی که او سرور ماست

برجملـــۀ ما امام و رهبــــــر صلوات

 

 

 

 

انتخاب و کلیک : Shukhi.Com ---> صفحه بسم الله ---> فهرست رباعیات صلوات فائز

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را ندیده‌اید. باسپاس از نظرات شما عزیزان

 


یارِ زهرا
ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٢   کلمات کلیدی: صلوات ،رباعی ،علی ،مولا

 

یـارِ زهـــــــرا

بـر نــورِخــــــدا؛ عـلـیِّ مـولا صلوات

دامـــاد نبیُّ و یـارِ زهـــــــــرا صلوات

حیـران همـه عالــم اسـت در باب علی

هر لحظه و دَم بر او چو دریا صلوات

 

 

 

 

انتخاب و کلیک : Shukhi.Com ---> صفحه بسم الله ---> فهرست رباعیات صلوات فائز

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را ندیده‌اید. باسپاس از نظرات شما عزیزان