معدنِ رحمت

 

معـدنِ رحمت

  

بر معدنِ لطف و مهر و احسان صلـوات

رخسارِ حسن، چو چشمه ساران صلـوات

بر عســـکری آن چـــراغ و آن نورِ هُدی 

آن ماهِ جـوان، بســــــــانِ باران صلـوات

 

 

معدن لطف و مهر و احسان: اشاره به آنچه در زیارت جامعه کبیره آمده که ائمه علیهم السلام معادن رحمت الهی معرفی شده اند.

چراغ: اشاره به سراج آل هاشم (چراغ خاندان آل  هاشم) که از القاب آن حضرت است.

نورِ  هُدی:  همه امامان بزرگوار انوار هدایت الهی هستند. (رجوع کنید به متن زیارت جامعه کبیره)

ماهِ جوان: اشاره به عمر کوتاه بیست و هشت ساله آن حضرت.   

 

انتخاب و کلیک :    ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.      باسپاس از نظرات شما عزیزان

 

/ 0 نظر / 98 بازدید