رباعی اول صلوات برای نبی مکرم ص

 

 

جلــوۀ آفتــاب

رخســـار جمــــــالِ ماهِ احمد صلوات

بر حُسن و جلال و جاهِ احمد صلوات

بر جـــــلوۀ آفتـــابِ تابان وجـــــــــود

 بر رهــــــــروِ پاکِ راهِ احمد صلوات

 

 

 

انتخاب و کلیک : Shukhi.Com  ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.      باسپاس از نظرات شما عزیزان

/ 2 نظر / 84 بازدید
تسبیح

اللًّهُـ‗_‗ـمَ صَّـ‗_‗ـلِ عَـ‗_‗ـلَى مُحَمَّـ‗_‗ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ‗_‗ـَد و عَجِّـ‗_‗ـلّ فَّرَجَهُـ‗_‗ـم

رضازاده

زیبا بود اگر اشعا در صفحات بیشتر باشد ممنون