فخر بشر

 

فخــــر بشـــــر

بر طلعـت مـاهِ روی حیــــدر صلوات

بر عاشق روی و کوی حیدر صلوات

بر فخـــرِ بشـــر به نام زیبــــای علی 

بر مهر و وفا و خویِ حیدر صلوات

 

 

 

 

انتخاب و کلیک : Shukhi.Com---> صفحه بسم الله ---> فهرست رباعیات صلوات فائز

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را ندیده‌اید. باسپاس از نظرات شما عزیزان

 

/ 0 نظر / 40 بازدید