فخر زنان

 

فخـــرِ زنان

 

بر فخر زنان، بتـــولِ عَـذرا صلوات

آن گوهـــــــر تابنـــاکِ والا صلــوات

راضی زخدا، خداسـت خشــنود از او

بر راضیه، مرضیه؛ به زهرا صلوات

  

بتول از نامهای آن حضرت است که به معنی جدا و ممتاز از دیگران است و بی همتاست.

عَذرا از نامهای حضرت زهراست که به معنی دوشیزه است چرا که او همیشه همچون دوشیزگان بوده  است.

راضیه و مرضیه از نامهای آن حضرت است که راضیه به معنی کسی است که راضی است و در اینجا مراد راضی از خداوند است. مرضیه هم به معنی کسی است که مورد رضایت است و در اینجا مراد کسی است که مورد رضای خداست.

انتخاب و کلیک :    ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز 

 

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.       باسپاس از نظرات شما عزیزان

 

/ 0 نظر / 43 بازدید