ماهِ جوان

 

 

مـاهِ جــوان

  

در سامره بر نگار و جانان صلوات

رخسارۀ عسکری چو باران صلوات

 تقــــدیم به بابِ مهـــربانِ مهــــــــدی 

آن ماهِ جوان و مهر رحمان صلـوات

 

 

باب: مخفف بابا       ماهِ جوان: اشاره به عمر کوتاه بیست و هشت ساله آن حضرت در این دنیا

 

انتخاب و کلیک :    ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.      باسپاس از نظرات شما عزیزان

/ 0 نظر / 45 بازدید