حضرت معصومه سلام الله علیها رباعی دوم

روح ایمان

بر بانوی با شـــــــــــکوهِ ایران صلوات

 معصومه؛ به روحِ دین و ایمان صلوات

 آمد زِ مدینـــة النبـی ســـــــوی رضــــا

بر خواهر و آن امام از جـــان صلوات

 

لبخند     ---> صفحه بسم الله        ---> فهرست رباعیات 

/ 0 نظر / 31 بازدید