امام رضا علیه السلام رباعی ششم

 

نشــان آشــنایان 

 بر یار و نگارِ اهــل ایمـان صلـــوات

بر ضامن آهوی خراســــان صلــوات

برصابر و بر زکی، رضا، نورِ هُدی

آن یاد و نشــانِ آشــنایان صلـــــوات

صابر و زکی و رضا از القاب امام هشتم است. هُدی؛ هُدا خوانده میشود.

  

انتخاب و کلیک : Shukhi.Com   ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز 

 حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.       باسپاس از نظرات شما عزیزان

/ 0 نظر / 15 بازدید