نشانِ سبحان

 

 

نشانِ سبحان

  

رخسار حســــن، به مهر تابان صلـوات

برعسکری آن نشـــانِ ســــبحان صلوات

  بـــر بابِ گـــــــــرامیِ امــــامِ مهـــــــدی  

چون جاریِ چشمه ها، چو باران صلـوات

 

 

باب: مخفف بابا      

 

انتخاب و کلیک :    ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.      باسپاس از نظرات شما عزیزان

/ 0 نظر / 46 بازدید