ساقی کوثر

 

ساقی کوثر

بر ســــاقی کوثــر و به کوثـــر صلوات 

بر همســــــر با وفای حیـــــدر صلوات

بر جانِ نبی؛ علی که او سرور ماست

برجملـــۀ ما امام و رهبــــــر صلوات

 

 

 

 

انتخاب و کلیک : Shukhi.Com---> صفحه بسم الله ---> فهرست رباعیات صلوات فائز

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را ندیده‌اید. باسپاس از نظرات شما عزیزان

 

/ 0 نظر / 38 بازدید