امام زمان علیه السلام رباعی دهم

برای نگار و منتظران

بر منتظــرانِ روی مهــدی صلــوات

بر عـزت جـــاودانِ  مهــدی صلوات

چون جاری چشمه ها چو باران بهار

بر یار و نگار؛ سـوی مهدی صلوات

 

 لبخند     ---> صفحه بسم الله        ---> فهرست رباعیات 

/ 0 نظر / 21 بازدید