ماه تمام

 

ماهِ تمام 

بر ماهِ تمـــامِ عالـــــم آرا صلوات

رخســـار نبی به یارِ والا صلوات

دارندۀ شــــــــوکت و مقامِ محمود

برشـــــافعَ ما بر آن دلارا صلوات

 

 

 

انتخاب و کلیک : Shukhi.Com  ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.      باسپاس از نظرات شما عزیزان

/ 0 نظر / 27 بازدید