شهیدِ مسموم

 

 

شــهیـدِ مســموم

  

بر روی حسن، به نورِ رحمان صلـوات

برعســـکری آن نشـــانِ ایمـان صلـوات

تقــدیم بـدان شـــهیدِ مســـموم به زهــــر

دلبنـــــــدِ امـامِ هــادی از جان صلـوات

 

 

آن امام عزیزتر از جان مانند برخی اجداد بزرگوار خویش به زهر ستم مسموم شدند.   

 

انتخاب و کلیک :    ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.      باسپاس از نظرات شما عزیزان

 

/ 0 نظر / 42 بازدید