امام زمان علیه السلام رباعی چهارم

محرم راز

بر قامت سرفراز مهدی صلـوات

رخسارهء دلنــواز مهدی صلوات

بر محـرم رازهای پنهـــان خــدا

بر چشم هزار ناز مهدی صلوات

 

لبخند     ---> صفحه بسم الله        ---> فهرست رباعیات 

/ 0 نظر / 37 بازدید