امام زمان علیه السلام رباعی سوم

 

برای پیشـواز

برعاشـق پاکبـاز مهـدی صلوات

 تقدیم به پیشــواز مهدی صلوات

 هنگام قیام و سجدهء یار و نگار

 بر حالت دلنــواز مهدی صلوات

 

لبخند     ---> صفحه بسم الله        ---> فهرست رباعیات 

/ 1 نظر / 35 بازدید
حسین شفیعی حسن ابادی

از جرقویه اصفهان جناب فایز بی نهایت از اشعار زیبایت لذت بردم پادش ومزدت با اهل وبیت علیه السلام به رسم سپاس تقدیم شما: من شکر تورابه جای نتوانم کرد احسان تورا شمار نتوانم کرد گربرتن من زبان شود هر هویی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد