یاس نبی

 یاسِ نبی

 

بر یاسِ نبی ؛ به روی زهرا صلوات

بر شـــــــیفتگانِ کوی زهرا صلــوات

جانها به فدای پارۀ جســـم رســـــــول

بر عطرِ بهشت و بوی زهرا صلوات

  

انتخاب و کلیک :    ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز 

 

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.       باسپاس از نظرات شما عزیزان

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
سی سیب

[گل][تایید][گل]