سراجِ آل هاشم

 

ســـراجِ آل هاشــم

  

بر عسکری آن شهید، از جان صلـوات

بابای امامِ عصـــــر و دوران صلـوات

نامش حســــن و ســـراجِ آلِ هاشــــــم

برچشــمۀ نورِ حیِّ ســـــبحان صلـوات

 

 

سراج به معنی چراغ و سراج آل هاشم به معنی چراغ و سرچشمه نور از خاندان هاشم است. سراجِ آل هاشم از القاب آن حضرت می باشد.   

 

انتخاب و کلیک :    ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.      باسپاس از نظرات شما عزیزان

 

/ 0 نظر / 64 بازدید