# زهرا

مادرِ اوصیا

  مادرِ اوصیـــا   بر اســــــوۀ بانــوانِ عالــم صلــوات بر مادرِ اوصیـــــــــا دَمادم صلــوات زهرا که خدا همیشه خشنود از اوست برپارۀ جســــم و قلبِ خاتَـم صلــوات    انتخاب و کلیک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید