# صلوات

مادرِ اوصیا

  مادرِ اوصیـــا   بر اســــــوۀ بانــوانِ عالــم صلــوات بر مادرِ اوصیـــــــــا دَمادم صلــوات زهرا که خدا همیشه خشنود از اوست برپارۀ جســــم و قلبِ خاتَـم صلــوات    انتخاب و کلیک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

امام رضا علیه السلام رباعی هفتم

  مُعین الضُــّعَفا بر سَــــروَر جملـۀ غریبـــان صلوات رخسار رضا، به جانِ جانان صلوات  او یاور مانــدگان و یـار ضُعـَفـاســت بر یاورِ ما، به مهرِ رحمان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید