# صلوات_بر_محمد

رباعی اول صلوات برای نبی مکرم ص

    جلــوۀ آفتــاب رخســـار جمــــــالِ ماهِ احمد صلوات بر حُسن و جلال و جاهِ احمد صلوات بر جـــــلوۀ آفتـــابِ تابان وجـــــــــود  بر رهــــــــروِ پاکِ راهِ احمد صلوات       انتخاب ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 124 بازدید