امام زمان علیه السلام رباعی اول

 

 گوهــر فاخـر

آن نور هدایت و صفا را صلوات

آن گوهـــر فاخر خــدا را صلوات

مهدی که نشسته مهر او در دل ما

آن یار و نگار با وفا را صلـوات

 

 لبخند     ---> صفحه بسم الله        ---> فهرست رباعیات 

/ 0 نظر / 27 بازدید